MEMÒRIA 2016

MEMÒRIA D'ARCA 2016

DEFENSA

- Palma: ARCA ha seguit integrada en la campanya “Al Molinar port petit”.

- Palma: ARCA ha celebrat l'actuació policial i judicial per castigar qui feu malbé amb les seves pintades el Baluard del Príncep i la Torre d'en Pau.

- Palma: ARCA ha denunciat la publicitat i il·luminació agressiva d'alguns establiments comercials, els quals alteren i desvirtuen l'estat original de les façanes dels edificis històrics.

- Palma: ARCA valora positivament la retirada dels cotxes davant del Mirador de la Seu, però veu negatiu que es mantenguin els taxis aturats

- Palma: ARCA ha demanat per la protecció i conservació de la casa on va viure Manuel de Falla, situada al carrer del Rector Vives, 47 (Gènova).

- Palma: ARCA ha alertat de l´ús abusiu que els negocis de restauració donen als molins del carrer de la Indústria.

- Palma: ARCA ha demanat la catalogació de l'edifici de la seu social del Club Marítim Molinar de Llevant.

- Palma: ARCA ha demanat que s'eliminin les pintades vandàliques al mur del convent de Santa Magdalena que dóna al carrer del Jardí Botànic.

- Escorca: ARCA ha celebrat la sentència sobre Es Guix, on hem format part del plataforma Salvem Lluc.

- Palma: ARCA ha denunciat la retolació d'un establiment comercial situat a la plaça del Mercat, 9.

- Palma: ARCA ha al·legat al Ministeri de Cultura, al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma per la conservació del monument de sa Feixina.

- Palma: ARCA ha demanat al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma l'aturada de les obres de demolició de l'edifici conegut com a Can Baró, situat al carrer d'Andrea Dòria, 6.

- Palma: ARCA ha demanat a l'Autoritat Portuària de les Illes Balears la paralització del projecte d'ampliació del Club Marítim Molinar de Llevant.

- Palma: ARCA ha demanat al Consell de Mallorca la incoació per a la declaració de Bé Catalogat per al monument de sa Feixina.

- Balears: ARCA ha presentat al·legacions a la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

- Balears: ARCA ha presentat al Govern de les Illes Balears propostes per a impulsar la modificació de la Llei 12/1998 de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

- Santanyí: ARCA ha denunciat la instal·lació d'antenes telefòniques a les torres campanars de les esglésies de Calonge i s'Alqueria Blanca.

- Santanyí: ARCA ha denunciat l'ocupació de la via pública de la placeta del Roser, degut a que forma de l'entorn de protecció d'un bé catalogat com és l'església del Roser.

- Palma: ARCA ha demanat la retirada d'un baret de platja situat davant Casa Vidal, bé catalogat i situada al carrer de Joan Miró, 267.

- Palma: ARCA ha presentat una proposta al Pressupost participatiu de l'Ajuntament de Palma amb el títol: Un centre històric per ésser viscut.

- Porreres: ARCA ha denunciat l'esbucament parcial de la façana principal de la possessió de Son Mas, al tractar-se d'un bé catalogat.

- Palma: ARCA ha opinat sobre que l'ampliació catàleg, la qual és una bona notícia, però resulta insuficient.

- Palma: ARCA ha denunciat les pintades i dibuixos d'un negoci de restauració al carrer de la Mà del Moro cantonada amb el carrer Estanc, 9.

- Palma: ARCA ha denunciat sobre les terrasses que ens roben les places de Ciutat.

- Palma: ARCA ha demanat al Consell de Mallorca la denegació de l'interès general per a la construcció d'un camp de golf i hotel a la finca de Son Aversó.

- Palma: ARCA ha criticat la tècnica d'esborrament de pintades a la façana del casal de Can Oliver.

- Palma: ARCA ha alertat del desmoronament de la murada d'època medieval que forma part del Museu des Baluard i que es situa entre els carrers de Sant Pere i de la Pòlvora.

- Palma: ARCA ha denunciat que El Molinar es troba amenaçat per l'increment de bars-restaurants i la manca de normativa estètica.

- Palma: ARCA ha demanat la rehabilitació d'un tram de la barana de la costa de la Sang, derruïda per l'impacte d'un vehicle a motor.

- Palma: ARCA ha denunciat els colors emprats per a pintar la façana del col·legi Verge del Carme, situat al carrer Antich, 22.

- Palma: ARCA i AAFIB han denunciat les pintades de l'antic pont ferroviari traslladat i situat en l'actualitat al llit del torrent Gros, a l'altura de la sortida d'autopista del Molinar.

- Pollença: ARCA s'ha interessat pel projecte de renovació integral del far de Fomentor.

- Mallorca: ARCA i GEFB han presentat davant el Consell de Mallorca al·legacions al Programa de conservació de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de Mallorca.

- Palma: ARCA ha alertat sobre les obres dutes a terme al solar annexe a la possessió de Son Vich, be catagotat i situat al carrer Francesc Vidal i Sureda, 74a.

- Palma: ARCA ha denunciat el tractament de façana per un local comercial a la plaça d'en Coll, 8.

- Alcúdia: ARCA es felicita per l'enteniment, que suposarà la protecció de la Central Tèrmica d'Alcúdia.

- Balears: ARCA ha demanat que els projectes de Palma provinents de l'impost turístic siguin consensuats.

- Palma: ARCA ha denunciat dos pannells publicitaris situats al carrer Sant Jaume cantonada amb l'avinguda de Jaume III i que formen part d'un negoci de restauració del carrer de Sant Jaume, 3.

- Palma: ARCA ha denunciat les obres al carrer Pere Llobera, 21A, la qual pertany al conjunt de les Cent Cases i que presenta una moratòria urbanística per estar immersa en un procés de catalogació.

- Palma: ARCA ha denunciat la invasió de taules i cadires al voltant de la font pública de la plaça d'en Coll, la qual està catalogada.

- Palma: ARCA ha denunciat l'alteració de façana d'un negoci comercial al carrer de Jaume II, 25.

- Palma: ARCA ha denunciat la sobrelimitació d'elements externs que penjen i sobresurten de la façana d'un negoci situat al carrer de Jaume II, 17, 1er pis.

- Palma: ARCA ha denunciat les desmesurades dimensions d'una pancarta publicitària instal·lada a la façana del carrer de la Corderia, 2.

-Palma: ARCA ha denunciat la instal·lació d'estructures metàl·liques als murs de l'edifici de s'Escorxador, bé catalogat.

- Palma: ARCA ha denunciat l'alteració de la façana del carrer de Montenegro, 8, on s'ha disenyenyat un arc rodó, el que suposa un fals històric i desvirtua la imatge del carrer.

- Palma: ARCA ha demanat una inspecció per a les obres dutes a terme al carrer de Josep Villalonga, 40 (El Terreno).

- Llucmajor: ARCA ha demanat a l'Autoritat Portuària i a l'Ajuntament de Llucmajor que es desetimi el projecte de plataforma per a llençar-se a la mar al far del Cap Blanc.

- Palma: ARCA i FLIPAU amb Pere Garau han demanat la retirada dels abocadors de la plaça Encarna Viñas.

- Palma: ARCA ha denunciat les pintades vandàliques realitzades als edificis de l'institut i biblioteca Ramon Llull i l'Escola d'Art i Superior de Disseny.

- Palma: ARCA ha presentat propostes de conservació d'espais patrimonials al solar de l'antic quarter de Son Busquets.

- Calvià: ARCA ha participat VII Pujada al molí des Castellet per reivindicar la restauració i conservació d'aquest bé cultural i catalogat.

- Palma: ARCA ha condemnat l'atac vandàlic que ha sofert l'església de Santa Creu.

- Palma: ARCA ha denunciat la instal·lació d'una màquina de productes d'alimentació al carrer de la Unió, 10 pels seus colors, materials i alteració del conjunt de la façana.

- Palma: ARCA ha denunciat la modificació dels baixos d'un negoci comercial al carrer Brondo, 3.

- Palma: ARCA ha demanat que es pensi millor la coberta de les escales de l'estació intermodal de Palma.

- Palma: ARCA ha denunciat l'agressió estètica d'un negoci a la plaça Weyler, 6.

- Andratx: ARCA ha denunciat la instal·lació d'un ferros a l'alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat i situat a la Avinguda Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

- Palma: ARCA ha demanat la retirada dels màstils i banderoles situades davant el Casal Solleric, situat al Passeig des Born, 27.


Total d’intervencions: 58
Palma: 45
Part Forana: 9
Mallorca: 1
Illes Balears: 3


PRINCIPALS CAMPANYES DE DEFENSA

- ARCA ha estat integrada a la campanya “Al Molinar, port petit”, junt amb altres entitats.

- ARCA ha protagonitzat una campanya en defensa del monument de Sa Feixina.

- ARCA ha protagonitzat una campanya en defensa de la casa on va viure Manuel de Falla al barri de Gènova.

DIFUSIÓ

- ARCA ha organitzat durant els dissabtes de cada més, una sèrie de recorreguts, baix el nom de “embARCA’t”. Cada recorregut es fa damunt una temàtica diferent i són dirigits per un especialista. Al llarg de l’any, s’han fet un total de 16 recorreguts, amb una assistència mitja de vint-cinc persones.

- ARCA ha organitzat un cicle dedicat a la serra de Tramuntana, el qual ha comptat amb una xerrada titulada: "La serra de Tramuntana i els seus valors patrimonials", a càrrec de Joan Antoni Martínez Payeras, estudiant de Màster universitari Gestió Cultural UOC-UIB-UdC. Una excursió cultural i interpretativa pel Camí de Castelló: Deià-Soller, a càrrec de Joan Antoni Martínez Payeras i una conferència titulada: "Arbres monumentals de la serra de Tramuntana", a càrrec de Pere Llofriu, autor de llibres d'arboricultura i jardineria.

- ARCA ha organitzat un cicle dedicat al Patrimoni Cultural de Pollença amb una xerrada sobre "Els valors potencials i les necessitats del Patrimoni Cultural de Pollença”, a càrrec de Rosa Maria Morales Cerdà, estudiant del Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat de les Illes Balears. Com a complement s'ha organitzar un recorregut cultural per la localitat de Pollença que ha inclòs: Visita comentada al Museu de Pollença, a càrrec d'Andreu Aguiló, director del Museu de Pollença, Visita comentada a l'església i claustre de Sant Domingo, a càrrec de Rosa Maria Morales Cerdà, estudiant del Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat de les Illes Balears i Visita guiada per la localitat de Pollença i entrada al casal de Can Llobera, a càrrec de Pere Salas, arxiver i bibliotecari de l'Ajuntament de Pollença.

- ARCA ha organitzat un cicle dedicat al Patrimoni Arqueològic de Mallorca, el qual ha comptat amb la presentació del llibre “Son Real. Arqueologia i paisatge”, a càrrec de l'autor Albert Forés Gómez Catalina Martorell. Visites comentades al Museu de Manacor i al jaciment arqueològic de s'Hospitalet Vell, a càrrec de l'arqueòleg Albert Forés i conferència sobre “L'arqueologia Subaquàtica a Mallorca. De les primeres recuperacions d'objectes submergits al naixement d'una disciplina”, a càrrec de Sebastià Munar, arqueòleg i membre d'IBEAM (Institut Balear d'Estudis en Arqueologia Marítima).

- ARCA ha participat en el programa “Viu la Cultura”, organitzat pel Govern de les Illes Balears.

- ARCA ha organitzat l'exposició “Francisco Roca Simó. Del modernisme al racionalisme”. Inaugurada el 22 de març i amb el suport de Caixa Colonya.

- ARCA ha dut a terme les presentacions dels següents llibres: Ramon Llull i l'Alquímia”, de l'escriptora i periodista Rosa Planas Ferrer, “La possessió mallorquina. Arquitectura, explotació i quotidianitat”, de l'historiadorTomàs Vibot.

- ARCA ha organitzat dins el cicle tertúlies de patrimoni, una xerrada sobre “Memòries sobre rehabilitació del Patrimoni a Palma”, a càrrec de l'arquitecte Tomàs Fortuny i una conferència titulada: “El Patrimoni Poliorcètic: usos i possibilitats”, a càrrec delDr. Miquel Deyá Bauzá professor titular de la UIB a l'àrea d'Història Moderna.

- ARCA i GREC han organitzat activitats culturals de difusió del Patrimoni Històric de Santa Catalina i es Jonquet.

- ARCA ha organitzat taula rodona titulada "Arquitectes per sa Feixina de Roca Simó", on varen intervenir els arquitectes Carlos García-DelagadoPere Nicolau Pere Rabassa

- ARCA ha organitzat una xerrada sobre "Manuel de Falla a l'illa. Un patrimoni perdut", a càrrec de Joan Moll.

- ARCA ha participat en el programa de l'Assumpció de la Mare de Deú amb una viista al Museu de Mallorca.

- ARCA ha participat a les Jornades Europees de Patrimoni amb una activitat titulada: “Ruta pels molins de Calvià”, dirigida per l'historiador Xavier Terrasa i amb el suport del Consell de Mallorca.

- ARCA ha coordinat el programa de visites titulat “Una altra mirada als molins de Mallorca”, on s'han visitat el molins de Can Garraseca (Llucmajor), Son Gornals (Pollença), d'en Sopa i d'en Fraret (Manacor) i Can Nofre i des Fraret (Montuiri).

- ARCA ha organitzat una conferència titualada “Les estàtues parlants de Roma" (en castellà), a càrrec de la professora d'italià Cecilia De Grazia.

- ARCA ha divulgat els valors històrics i culturals de la Llotja amb una presentació i visita a l'interior i terrat del monument.

- ARCA ha editat un calendari de l'any 2017 dedicat a Francesc Roca i Simó.

- ARCA ha organitzat visites escolars per al Col·legi Sant Josep Obrer.

- ARCA ha organitzat visites escolars per al Col·legi de Monti-sion.

INTERN

- ARCA va concedir el Premi Conservació del Patrimoni al Casal de Cultura. Museu de Sóller. , que competia amb Fàbrica Ramis i Mikael i Johana Landström. Hotel Portixol i Tenis Club i el Premi a la Destrucció del Patrimoni fou per a la Voluntat de destruir el Monument de sa Feixina i que competia ambl a Manca de rigor en la custòdia del Patrimoni del Casal Balaguer i Promotors del bar Lolita a la Fortalessa Avançada del castell de Sant Carles.

COMISSIONS

- ARCA ha estat membre de la Comissió de Centre Històric i Catàleg de l'Ajuntament de Palma amb veu i vot.

- ARCA ha estat membre de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca amb veu i vot.

- ARCA ha estat membre del Consell de Gerència d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma amb veu.

- ARCA ha estat membre de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell de Mallorca amb veu.

- ARCA ha estat membre de la Comissió Tècnica d'Establiments emblemàtics de l'Ajuntament de Palma.

- ARCA ha estat membre de la Comissió de Centre Històric de l'Ajuntament de Binissalem amb veu i vot.

- ARCA ha format part del Consell General de Colonya Caixa de Pollença.

REUNIONS

- ARCA s'ha reunit amb la president Francina Armengol.

- ARCA s'ha reunit amb la consellera de Cultura, Ruth Mateu.

- ARCA s'ha reunit amb el director General de Cultura, Jaume Gomila.

- ARCA s'ha reunit amb el director de l'IEB.

- ARCA s'ha reunit amb la diputada del PI, Maria Antònia Sureda.

- ARCA s'ha reunit per parlar sobre l'ordenança de via pública.

- ARCA s'ha reunit amb el director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears, Pere Muñoz.

- ARCA s'ha reunit amb el batle d'Artà, Bartomeu Gili.

- ARCA s'ha reunida amb la consellera del grup Ciutadans, Catalina Serra.

- ARCA s'ha reunit amb la regidora de Turisme i comerç, Joana Maria Adrover.

- ARCA s'ha reunit amb el regidor d'Urbanisme, Antoni Noguera.

- ARCA s'ha reunit amb la gerent de SEMILLA, Immaculada Munar.

- ARCA s'ha reunit amb la degana del COAIB, Marta Vall-llosera.