17 de jul. 2017

ARCA s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca davant la important votació de demà.

ARCA, entitat que defensa el Patrimoni de Mallorca, s'ha adreçat a les conselleres i consellers del Consell de Mallorca, abans del Ple de demà dia 18 de juliol.

Hem assistit durant les darreres setmanes a un fet que mai s’havia produït des de que nosaltres tenim memòria i que senta un precedent negatiu, impensable fins ara, contra el Patrimoni. La majoria que governa ha anunciat que pensa votar encontra de la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric a favor de la declaració del Monumemt de sa Feixina com a Bé Catalogat.

Votar en contra de la decisió de la Ponència Tècnica seria un mal precedent

El problema és que el precedent -si es produeix una votació per no declarara com a Bé Catalogat el Monument de Sa Feixina i facilitar que l'Ajuntament de Palma el destrueixi- pot perjudicar a molts altres elements patrimonials que també merexerien una protecció i el polític de torn se podria negar.

És evident que són els polítics qui han de governar i no els tècnics, no obstant ens trobam davant una decisió de caràcter administratiu que ha de complir la Llei de Patrimoni, com bé va advertir l'Assessor Jurídic de la Comissió Insular, funcionari del Consell de Mallorca imparcial.

L'argumentari a favor de la protecció del Monument com a Bé Catalogat, per ARCA, es troba de forma clara si es per a esment en els valors culturals del Monument o grup escultòric de Francisco Roca Simó i J. Ortells, valors arquitectònics, històrics i socials que estan recollits en els informes recollits durant el procediment fins a l'Informe Proposta d'Acord del cap del Servei Jurídic de Patrimoni, proposta ratificada per la Ponència Tècnica de Patrimoni per dues vegades (6 de juny i 11 de juliol). L'informe del cap del Servei de Patrimoni Històric comença dient que sempre ha estat a favor de conservar el Monument esmentat.

Les interpretacions del resultat de la darrera Ponència Tècnica són falses i tergiversades

S'ha tergiversat el resultat i s'ha volgut reinterpretar, entre les abstencions i els canvis entre la primera i la segona ponència. Però cal deixar clar el següent:

  1. A una votació, en democràcia, s’interpreta l'abstenció com un acatament de la decisió de la majoria. Per tant un resultat d'una votació de 4 a favor de protegir i 2 en contra, és el que és, una votació que demana la protecció.
  2. Diuen que el suport a la protecció ha disminuit des de la primera votació fa unes setmanes a ara. És una afirmació falsa.

A més dels arguments històrics i arquitectònics (que expliquen perfectament els professionals Moranta, Castaldo, Nicolau, Rabassa i García-Delgado, a més de la Institució ICOMOS) cal afegir un valor molt important com és ara el valor social i pedagògic, tal com pregonen, també els VeÏns de Santa Catalina i moltes d'altres Associacions. El valor dels monuments també depèn del sentiment social. En aquest sentit sempre hem proposat un consulta ciutadana perquè poguéssim copsar aquest sentiment ciutadà. Però l'Ajuntament de Palma s'hi ha negat en rodó. L’única enquesta publicada diu que el 85% de la població està a favor de mantenir-lo.

ARCA lamenta la manca de consens i sentit comú a la qual s'arribà a l'any 2010 i els insults que hem rebut per defensar el Patrimoni Cultural

ARCA lamenta profundament que un tema ben resolt pels polítics antecessors (Aina Calvo, PSOE, i Nanda Ramon, PSM, amb consens generalitzat el 2010) s'hagi reobert sense cap sentit i desoint el parer dels professionals.

Lamentem també moltíssim que l'insult generalitzat sigui l'únic argument, no només de persones individuals i de grups que es diuen defensors de la “Memòria Històrica” sinó principalment per l'Ajuntament de Palma i els grups polítics ara canviants de decisió. Que n'és de trist desqualificar tota la tasca d'ARCA, una entitat de 30 anys d'història de defensa del patrimoni cultural, sense cap tara de feixisme ni franquisme.

Tard o d'hora, tots lamentarem la pèrdua patrimonial, no ens referim ara al Monument de Sa Feixina, cosa que dependrà més o menys dels Tribunals, sino de la pèrdua dels valors de la defensa del patrimoni cultural i de la ideologització/politització de la defensa dels béns culturals, per molt de temps, o la injusta actuació contra entitats ciutadanes per part d'uns grups polítics que se n'omplen la boca de “participació ciutadana” i de “democràcia” i de “nova política”... Tot això resulta decebedor. 

13 de jul. 2017

ARCA celebra la nova votació a favor de sa Feixina.

ARCA celebra que una vegada més la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric hagi votat a favor de la declaració com a Bé Catalogat del Monument de sa Feixina
Els nous informes no han fet modificar l'opinió dels tècnics

El Consell de Mallorca ha tengut molts de problemes per a aconseguir informes que avalassin la seva anunciada voluntat política de no protegir el monument de sa Feixina.

De fet, un dels informes aportat per Guillem Daviu, encarregat pel Consell de Mallorca, és clarament favorable a la conservació.

Ara la Comissió política del divendres que vé té l'oportunitat de tancar definitivament la qüestió i avançar en la declaració de protecció del monument.

Esperam que imperi la protecció del Patrimoni i no haguem de lamentar més dilacions.

ARCA es mantendrà en la mateixa línea de sempre, cercant la comunicació i el consens per a la protecció dels béns històrics, patrimonials i socials.


En relació a l'intolerable i insultant informe encarregat per l'Ajuntament de Palma en contra el Monument de sa Feixina, al qual es verteixen insults contra ARCA i diferents especialistes col.laboradors de la nostra entitat, ARCA lamenta que l'Ajuntament de Palma ampari aquests tipus d'actuació.

7 de jul. 2017

El tancament de Última Hora Ràdio. Pèrdua de difusió del Patrimoni.

Joan i Ferràn Pereyra al sopar anual d'ARCA,
el passat 15 de febrer de 2017.
ARCA lamenta el tancament de UH Ràdio perquè implica una disminució de la diversitat informativa i perquè suposa la pérdua d'un dels programes que han fet molt per la cultura patrimonial d'aquesta terra: ARQUIDIAL.

ARQUIDIAL, programa el.laborat per Ferràn i Joan Pereyra combinava música, arquitectura, urbanisme i Patrimoni. El progama, únic a tot l'estat espanyol ha estat candidat als premis ARCA-PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 2017.

Ferràn, creatiu, difusor cultural engrescà el seu cosí Joan, arquitecte tècnic, a participar a un programa de ràdio que ha ballat de la primera IB3 a ONA Mediterrània i per últim a UH Ràdio.

Esperam, de tot cor que el programa revisqui amb el seu llenguatge senzill i didàctic i trobi lloc a qualquna de les ràdios públiques o privades actuals o futures.

Igualment trobarem a faltar les cridades del periodista Carlos Durán que va comptar amb la col.laboració d'ARCA sempre que ho va sol.licitar. Desitjam el millor per a totes les persones profesionals que han fet feina a la ràdio UH.


Junta Directiva d'ARCA

Juliol 2017

5 de jul. 2017

L'exposició Bennazar Palma a la revista IN PALMA.

La revista IN PALMA parla de l'exposició BennazarPalma a la pàgina 132 de la seva edició.

El disseny i muntatge ha anat a càrrec de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, on els ex-alumnes Liliana Boffi i Alejandro Maestro han realitzat els dibuixos, textos i fotografies respectivament.


L'exposició es podrà visitar fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma) de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.


4 de jul. 2017

ARCA celebra que l'Ajuntament de Palma obri un expedient sancionador per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica ILMA.

ARCA va presentar una denúncia el passat 8 de maig davant l'Ajuntament de Palma per la instal·lació d'uns llums de neó a la xemeneia de l'antiga fàbrica de llet ILMA, situada al carrer del Cardenal Rossell, 1 (Es Coll d'en Rebassa, Palma).

L'Ajuntament de Palma ha dut a terme una inspecció i ha determinat que no hi ha llicència

En data de 10 de maig de 2017, l'Ajuntament de Palma va realitzar una inspecció de les obres realizades i va determinar que aquestes no tenien llicència. També, cal tenir en compte, que aquest és un element precatalogat, el qual tenia una suspensió d'atorgament de llicència en el moment que es dugueren a terme les obres.

L'Ajuntament de Palma obrirà un expedient d'infracció urbanística

Segons ens ha informat l'Ajuntament de Palma s'obrirà un expedient d'infracció i és que els fets són molt greus. Primer, perquè és un element d'un valor cultural, el qual passarà a formar part del proper catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Palma i segon, perquè s'han dut a terme unes obres sobré un bé cultural, sobre el qual hi havia una supensió de llicència per a la realització d'obres.

La publicitat fa malbé estètica i visualment a aquest bé cultural i al seu entorn

Aquesta intervenció provoca un dany estètic a un element patrimonial singular, el qual hauria d'estar exempt de publicitat i a més provoca un impacte visual i paisatgístic des de gran distància. No només és la xemeneia, sinó també l'edifici annexe, el qual provoca una agressió visual exagerada, desproporcionada i que fa malbé al paisatge de la zona. Per aquest motiu, demanem que no es demori la retirada d'aquests elements d'il·luminació que fan malbé a un entorn d'alt valor agrícola.

Història d'una antiga fàbrica des Coll d'en Rebassa

Imatge de la fàbrica ILMA a 1947. Fotografia: Hausman.
A finals de l'estiu de 1940, la companyia suïssa Nestle va començar les obres de construcció de la factoria de l’"Industrial Lechera de Mallorca", ILMA, en el Coll d'en Rebassa. L’I.L.M.A. era una de les 18 fàbriques de l’acreditada marca suïsa Nestle a l'estat espanyol. Varen arribar a treballar un total de 120 persones, però a 1978 Nestle la possà a la venda i a 1983 formà part d'AGAMA, fins que a l'any 1987 tancà les seves portes. L'any 1998 començà el procés de reconversió de l’edifici en l'actual complex industrial-comercial, es tomaren algunes edificacions i es modificaren i ampliaren altres, tot el seu recinte es va transformar. L'esvelta xemeneia és l’únic vestigi que queda d’aquesta emblemàtica fàbrica.

3 de jul. 2017

ARCA celebra la retirada d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat d'Andratx

Estat de l'alcova al mes de gener de 2017.
ARCA va denunciar el passat mes de gener la instal·lació i perforació d'uns ferros a l'estructura de s'Alcova d'en Biel de Son Vic, bé catalogat (EE179) per l'Ajuntament d'Andratx i situat a Vora mar, adossat a l'Avda. Almirall Riera Alemany (Port d'Andratx).

La fitxa de catàleg deixava ben clar que aquesta intervenció no era correcta

L'alcova sense ferros al juny de 2017.
La fitxa de catàleg a l'apartat de directrius d'intervenció diu molt clarament. I textualment el següent:“No es permet la col·locació de publicitat, cables, antenes, aparells d’alarma i conduccions aparents en les façanes i cobertes del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la contemplació” i les úniques intervencions admissibles són: “Només es permeten les obres de manteniment, consolidació i restauració”.

Les administracions competents ens donaren la raó

Forats de les perforacions metàl·liques que cal restaurar.
Per aquest motiu, varem rebre resposta de l'Ajuntament d'Andratx i de la Direcció General de Ports del Govern de les Illes Balears, ons ens afirmaren que era una intervenció irregular i que aquesta es miraria de solucionar.

Una vegada retirats els ferros, cal restaurar el dany fet als contraforts


Han hagut de passar finalment, 6 mesos, perquè la nostra demana hagui estat realitzada. Però, cal remarcar que una vegada s'han retirat els ferros que alteraven l'element catalogat han quedat els talls que feren als petits contraforts de la part inferior on encaixaren els tubs de la instal·lació metàl·lica.

28 de juny 2017

Un any sense la casa de Falla a Gènova.

S'ha complit un any de la destrucció de la casa on va residir el reconegut mundialment compositor Manuel de  Falla a Gènova

ARCA va fer tot el possible per salvar aquest preciós fragment de la nostra història.

La casa valia la pena, la història valia la pena, però l'Ajuntament de Palma ho va rebre com a una molèstia descoberta i el Consell de Mallorca va mirar cap a un altre costat. Es veu que ni Falla, ni Gènova es mereixien recapacitar i rectificar.

De res varen servir els esforços d'ARCA i del músic Joan Moll, coneixedor de la importància de l'habitatge i parent de mossèn Joan Maria Thomàs, important activistra musical de la primera part del S. XX i amfitrió de Manuel de Falla a la nostra Illa.

Va ser Joan Moll qui va recordar que amb posterioritat a la visita de Falla Mossèn Joan Maria Thomàs va escriure un llibre titulat "Manuel de Falla en la Isla".

La notícia de la destrucció de la casa de Fallà va tenir un ressò amb connotacions ben negatives a la premsa de Granada, Càdis, Barcelona i Madrid, a més de a diverses  publicacions musicals.

ARCA vol recordar aquesta trista notícia per a fer recapacitar als polítcs i recordar-lis que han de lluitar pel patrimoni en perill, estiguin a l'oposició o estiguin al govern. 

La nova construcció un mar de ferro i formigó que incrementa la destrucció de Gènova

Veure les fotografies que adjuntam demostra la destrossa ambiental i paisatgística d'aquest fragment de Gènova.

La parcel·la abans ocupada per molta vegetació i una hermosa casa de pedra i teula, ha estat substituïda per un mar de ferro i formigó sense gairebé espai per a la vegetacuió.

Una destrucció que es podia haver evitat.

19 de juny 2017

La revista ENKI dedica un reportatge a l'exposició Bennazar Palma.

La revista ENKI Mallorca dedica un reportatge a l'exposició BennazarPalma

El disseny i muntatge ha anat a càrrec de l' Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, on els ex-alumnes Liliana Boffi i Alejandro Maestro han realitzat els dibuixos, textos i fotografies respectivament.


L'exposició es podrà visitar fins al 10 de desembre a la seu d'ARCA, situada al carrer de Can Oliva, 10 baixos (Palma) de dilluns a divendres de 8'30 a 13'30h i de 17'00 a 20'00h.


16 de juny 2017

ARCA demana una actuació urgent per evitar la degradació del molí d'en Gaspar (Llucmajor)

Aspecte actual del molí d'en Gaspar (Llucmajor)
ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació l'estat de conservació amb el qual es troba el Molí d'en Gaspar, situat just al començament de la carrertera de Campos (Llucmajor).

El molí d'en Gaspar fa una sèrie d'anys que es degradant, sense cap intervenció al respecte

Des de fa una sèrie d'anys, aquest bé etnològic del municipi de Llucmajor presenta un estat de degradació més que evident. L'estructura es troba tancada, des de fa gairabé dos anys per perill d'enderrocament.
A part, com es pot observar ha perdut el capell i les antenes, llavors sino s'actua ràpidament, podem correr el perill que desapareixi.

ARCA pensa que l'Ajuntament de Llucmajor ha d'assumir les seves competències en la matèria

El molí d'en Gaspar és d'ús municipal, llavors l'Ajuntament de Llucmajor s'hauria de fer responsable del seu manteniment i conservació, però com podem comprovar, durant els darrers anys no s'ha actuat correctament i per aquest motiu ens trobem en una situació de màxima urgència.
Aquest element patrimonial es troba just a l'entrada de la localitat de Llucmajor, a la carretera de Campos. Llavors, per tal de donar una imatge adïent per a la localitat és important restaurar-lo, perquè no acabi en estat de runa.

Cal que l'Ajuntament de Llucmajor assumeixi les seves competències en matèria de Patrimoni Cultural.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i al Consell de Mallorca perquè actuïn conjuntament

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Llucmajor i al Consell de Mallorca perquè redactin un projecte de restauració del molí d'en Gaspar, degut al seu pèssim estat de conservació.
El Consell de Mallorca pot prestar ajuda a l'Ajuntament de Llucmajor per a la restuaració d'aquest bé etnològic degut a la seva dilatada experiència.

14 de juny 2017

ARCA opina que l'estàtua de Jafudà Cresques ha quedat minimitzada amb la instal·lació de la plataforma de recollida de residus per part d'EMAYA i els arbres de la zona ajardinada.

ARCA com a entitat que vetlla per la conservació i preservació del patrimoni cultural de Mallorca veu amb preocupació en l'estat que es troba actualment l'estàtua dedicada al cartògraf Jafudà Cresques (1350?-1427?), la qual es localitza en una zona ajardinada on es creuen els carrers Ramon Llull, Sol i Botons, molt a prop d'on es pensa que va viure.

L'estàtua fou inaugurada ara farà 10 anys per impuls d'ARCA Llegat Jueu i la Comunitat Jueva de les Illes Balears

L'estàtua en record al cartògraf Jafudà Cresques obra de l'escultora Mª Isabel Ballester, fou inagurada el 2 de setembre de 2007, coincidint amb la VIII Jornada Europea de la cultura jueva. A l'acte d'inauguració hi assistiren les autoritats ciutadanes i membres representats del món de la cultura i de la memòria històrica jueva. ARCA Llegat Jueu i la Comunitat Jueva de les Illes Balears, foren les entitats impulsores d'aquest projecte.

Actualment, dues problemàtiques afecten a la seva visibilitat d'aquesta estàtua:

Els arbres tapen l'estàtua de Jafudà Cresques
1. Els arbres de la zona ajardinada han crescut massa i les seves fulles tapen l'imatge urbana i aquesta queda minimitzada.

2. La instal·lació per part d'EMAYA de les noves plataformes de recollida de residus, també tapen la imatge i la minimitzen. Aquesta instal·lació figura de 18:00 a 23:00h.

ARCA opina que Cultura i EMAYA s'hauria de coordinar en aquests casos

Pensam, que aquesta decisió duta a terme per EMAYA hauria d'haver estat consensuada amb la regidoria de Cultura. Les estàtues urbanes formen part de la ciutat i la seva funció no és una altra que ser vistes i contemplades per la ciutadania, de res serveix que aquestes quedin amagades. I més, en aquest cas si tenim en compte, que esteim davant d'un dels personatges històrics més prolífics que ha donat la ciutat de Palma.

ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma perquè doni valor a l'estàtua

Placa tapada, on no es pot llegir la informació.
ARCA s'ha adreçat a l'Ajuntament de Palma i li ha demanat que els arbres que es troben a la zona ajardinada i que envolten a l'estàtua de Jafudà Cresques al creuament dels carrers Ramon Llull, Sol i Botons siguin podats.

També ha demanat cercar un lloc alternatiu per a la plataforma de recollida de residus instal·lada per EMAYA per tal de donar més valor a l'estàtua de Jafudà Cresques.

12 de juny 2017

ARCA vol recordar onze arguments que avalen la conservació del monument de sa Feixina.

No assistirem a la reunió de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca a celebrar demà.

És important que els representants polítics del Consell de Mallorca atenguin la següent pluja d'arguments que obliguen a conservar i no destruir el monument de sa Feixina de cara a la votació de demà.

Arguments a favor de sa Feixina:

1.    El monument es va adaptar a la Llei de Memòria Històrica l'any 2010 i va costar 39.000 €. La decisió va ser per unanimitat de tots els partits. La iniciativa va ser de l'Ajuntament de Palma governat per l'esquerra PSIB-PSOE, PSM, VERDS, EU amb UM i va comptar amb el suport d'ARCA. La unanimitat aconseguida és un plus de categoria a la decisió.

2.    Cap candidatura a l'actual Ajuntament de Palma, promotors ara de la seva destrucció, ho duia al seu programa electoral. La decisió, sense cap aval de referendum o consulta pública, se pot qualificar de imposada i autoritària.

3.    El monument té valors Patrimonials Històrics i arquitectònics reconeguts per nombrosos informes, entre d'altres per part de l'ICOMOS.

4.    La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca va aprovar la seva declaració com a Bé Catalogat d'interès insular. Amb 5 vots a favor, un en contra i la resta abstencions. Qüestionar la legitimitat de la Ponència per part dels polítics se pot interpretar com una reacció en contra de la llibertat de vot. Els canvis de quatre tècnics que a la Ponència anterior havien votat contra la protecció i ara s'abstenen és un canvi lògic degut als nombrosos informes apareguts amb posterioritat a la passada votació.

5.    El Tècnic Cap de Patrimoni del Consell de Mallorca, Guillem Daviu va votar a favor de la protecció, igual que ARCA a les dues Ponències. Experts en Patrimoni d'altres entitats a més d'una tècnica també avalen amb el seu vot la protecció.

6.    Destruir Patrimoni en Ple segle XXI és intolerable i la discusió ideològica  sobre si el monument és feixista o no, ja s'ha dirimit als tribunals quan l'Ajuntament de Palma va defensar la contextualització efectuada, llevant tots els texts i colocant un rètol en ferro troquelat advertint de l'horror de les guerres i de les dictadures. No és un monument feixista.

7.    El monument va ser erigit per recordar unes víctimes, no per retre homenatge a un vaixell assassí. En qualsevol cas, els monuments van evolucionant i aquest ho va fer a l'any 2010 especialment. És una fita ciudadana i que una part reduïda de la població li despreti uns sentiments negatius, és digne de respecte però no és aceptable la imposició de la seva destrucció. Recordam que la única enquesta publicada diu que el 85% de la població de Palma vol que es conservi.

8.    L'autor és Francisco Roca Simó, un dels més importants arquitectes mallorquins del S. XX i va deixar en molt bon lloc el nom de la nostra ciutat per la seva magnífica obra a Palma, Felanitx, Sóller, Inca, Manacor, Rosario i Bons Aires (Argentina) i a Madrid. El monument de sa Feixina és la seva darrera obra i culminació de la seva evolució cap al racionalisme.

9.    El recurs de canviar el significat dels monuments, com va fer l'Ajuntament de Palma a l'època d'Aina Calvo,  és utilitzat al llarg del temps i és el que la Associació de Memòria Històrica de Madrid reclama per al Arco del Triunfo, monument franquista d'homenatge al triomf del dictador sobre la ciutat que resistí. Canviar el significat i retirar l'homenatge és el raonable i el que es demana. Aquí perquè es vol mantenir una actitut molt més intransigent per a un monument que no és un arc de triomf, ni homenatge al dictador?

10.               La destrucció de Patrimoni no té tornada enrera. El principi de "En cas de dubte, conserva" és un principi imprescindible per conservar el rastre de la història i no repetir les errades del passat. És un deure amb les futures generacions.

11.               No es recorda que mai la Comissió Política del Consell de Mallorca rebutgi protegir un element patrimonial que la Ponència Tècnica proposa catalogar . Seria un precedent nefast.

La restitució de la memòria i la dignitat de les víctimes del franquisme també és un altre deure inqüestionable que ARCA sempre ha defensat. I és perfectament compatible amb el manteniment del Monument de sa Feixina

No assistirem a la reunió de la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca a celebrar demà

ARCA no assistirà ni aconsella que s'assisteixi a la reunió política, per tal d'evitar qualsevol situació molesta que pugui tergiversar la postura que defensa la protecció del Patrimoni.

9 de juny 2017

ARCA opina que no atendre la Ponència Tècnica de Patrimoni seria un precedent nefast.

ARCA adverteix que no atendre les decisions de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric seria un precedent molt perillòs en contra del Patrimoni de Mallorca.

La Ponència Tècnica de Patrimoni és un órgan de participació ciutadana i de caràcter tècnic, i les seves decisions pràcticament sempre s'han acceptat.

ARCA vol advertir als responsables polítics del Consell de Mallorca que la seva obligació és vetllar pel Patrimoni material i inmaterial ja sigui  històric, artístic, documental, etc.
Creim que seria un precedent nefast pel Patrimoni que en el cas del monument de sa Feixina el Consell de Mallorca donàs l'esquena a la decisió de la Ponència de declarar el monument com a Bé Catalogat d'Interès Insular per 5 vots a favor i tan sols 1 en contra.

Avui els polítics volen destruir sa Feixina, que té valors patrimonials demostrats i demà poden voler destruir qualsevol altre element valuòs.

Canvi de vot justificat

És normal el canvi de vot produït per part d'alguns tècnics des del més de desembre de 2015. Aquí oferim alguns motius:
  1. S'han presentat molts informes nous avalats per arquitectes i historiadors en el procés de presentació d'al.legacions.
  2. ICOMOS, òrgan de la UNESCO, s'ha pronunciat advertint dels valors patrimonials del monument i és un reconegut òrgan internacional de màxima relevància en matèria de Patrimoni.
  3. La capacitat de reflexionar i rectificar és inherent a la democràcia.
En cap moment a la Ponència Tècnica es va advertir de que tan sols es podia votar a favor o abstenir-se sobre la declaració com a Bé Catalogat

ARCA és mebre de la Ponència Tècnica de Patrimoni Històric i volem deixar clar que en cap moment es va fer tal afirmació. Això va ser la interpretació individual d'una persona que va decidir abandonar la reunió.

El principi: En cas de dubte, conserva, és un principi fonamental en matèria de Patrimoni

ARCA vol recordar que aquest principi, té aval jurídic, es un principi inqüestionable en matèria de Patrimoni i en altres. És per això que, tot i que estan demostrats els valors patrimonials del monument de sa Feixina, allò que és responsable per part dels membres del Consell de Mallorca, representants de tota la ciutadania és respectar aquest principi.


7 de juny 2017

Primera passa del Consell de Mallorca per protegir definitivament el Monument de sa Feixina.

La Ponència Tècnica de Patrimoni Històric reconeix que té valors Patrimonials suficients per ser declarat Bé Catalogat d'interés Insular, com ve defensant ARCA des del primer moment.

Des d'ARCA manifestam la nostra satisfacció i esperam que sigui una passa definitiva per tancar un debat estèril i innecessari en contra del Patrimoni.

ARCA ha mantingut una postura coherent respecte a la necessitat de mantenir el monument, des de sempre.

Quan l'any 2010 l'Ajuntament de Palma va decidir adaptar-lo a la Llei de Memòria Històrica despullant-lo de qualsevol inscripció, ARCA hi va donar suport i la decisió va ser per unanimitat.

Ha estat l'Ajuntamemt de Palma qui ha estat incoherent i els successors d'Aina Calvo i de Nana Ramón, José Hila i Antoni Noguera, qui han encapçalat la voluntat de destruir l'element patrimonial, anant en contra de tots els actes previs del mateix consistori.

Consideracions jurídiques sobre la proposta

L'Informe jurídic i proposta del cap del Servei de Patrimoni Històric del propi Consell de Mallorca, subscrit com a Doc. 171 del documentat expedient, el d'abril de 2016 és tan clar, fonamentat i expressiu que recull totes les proves adduïdes, la valoració que hi consta, les actuacions dutes  a terme i les conclusions que se'n deriven que no són altres que la protecció com a Bé Catalogat del monument de sa Feixina i la inscripció correcta d'aquest element immoble. No podem sinó reiterar aquest informe i conclusions.

Volem destacar dues qüestions:

a) La decisió de protegir com a bé catalogat un immoble no és potestat discrecional de l'Administració sinó reglada, fundant-se en conceptes jurídics indeterminats que aquí han pres base fàctica més que suficient, d'acord amb la Llei balear 12/1998, de 21 de desembre.

b) L'Ajuntament -que tristement assumeix un paper destructor i rebutja la història de la pròpia Corporació- no ha presentat cap document que faci variar aquesta valoració de bé catalogat al monument, com bé reflecteix l'Informe Jurídic.

Volem remarcar que ARCA ha presentat un Dictamen del Dr. Bauzá Martorell, professor associat de Dret Administratiu, relatiu a la protecció jurídica del monument.

Reiteració dels valors culturals del monument

ARCA durant tot l'expedient ha aportat informació tècnica, històrica, artística i arquitectònica i ciutadana perquè es conclogui, lluny de qualsevol sectarisme, que el monument de sa Feixina, de F. Roca Simó, té valors culturals més que acreditats perquè sigui declarat Bé Catalogat. Així s'han de destacar els informes tècnics que s'han aportat i les conclusions adoptades en aquests informes pels doctors i professionals arquitectes B. Castaldo, M. Deyà, J. Morata, B. Bestard, J. Llabrés, L. Mallia, C. García-Delgado, Pere Nicolau, P. Rebassa i J. Moranta.

Les conclusions dels informes esmentats són clares a favor de la protecció del Monument i, en conseqüència, comporten manifestar-se a favor de la declaració de Bé Catalogat atesos els seus valors culturals reiterats.

Avui hem de celebrar la decisió de la Ponència Tècnica de Patrimoni del Consell de Mallorca.

31 de maig 2017

Fes-te'n soci d'ARCA!!!!

ARCA vol informar als seus socis i sòcies que durant la primera quinzena del mes de juny es durà a terme el cobrament de la quota anual: 45 euros.

Aquelles persones que paguin la seva quota en efectiu, poden fer un ingrès, especificant el seu nom al següent compte corrent de Caixa Colonya ES54 2056 0009 74 1001087921

ARCA vol demanar la col·laboració dels socis i sòcies, perquè ens puguin dur més associats i demanem als simpatitzants d’ARCA la seva col·laboració per la defensa del patrimoni.

Podeu descàrregar el següent full d'inscripció i omplir les vostres dades personals. Finalment, només cal que l'envieu a la següent adreça electrònica arcainforma@arcapatrimoni.net


Gràcies un any més per confiar en ARCA!!

29 de maig 2017

Recorregut embARCA't: “Visita a la Institució pública Antoni M. Alcover (Manacor)”.

Dissabte 3 de juny a les 9'50h.
“Visita a la Institució pública Antoni M. Alcover (Manacor)”.

dirigida per Llucia Serra.
sortida: Amb tren des de l'estació intermodal de Palma.
preu: 5€ socis i estudiants.                                            
         8€ no socis

preu bitllet tren Palma-Manacor-Palma: 8'20€

També ens podem trobar a l'estació de tren de Manacor a les 11'15h.

Finalització de la visita a les 13'00h.
Inscripció prèvia, places limitades.

La Institució Pública Antoni M. Alcover és una entitat cultural fundada el 1999 amb l'objectiu de difondre la figura del folklorista manacorí Antoni M. Alcover (1862 – 1932). 

Alcover és un personatge destacat de la filologia romànica i el folklore conegut principalment per l'elaboració del Diccionari català-valencià-balear i l'Aplec de rondalles mallorquines. La Institució disposa des de 2014 d'un espai museogràfic permanent.

D'una banda, la Institució Pública té com a finalitat principal la conservació, la reunió i l'aprofitament de manera científica de tot el llegat d'Antoni M. Alcover i, d'altra banda, l'estudi, la coneixença, la recerca i la promoció de la cultura popular mallorquina.

17 de maig 2017

Recorregut embARCA't: "Visita a la torre de Canyamel".

Àngel Aparicio (GEFB) explicant la torre.
ARCA organitzà el passat dissabte 13 de maig un recorregut embARCA't titulat: "Visita a la torre de Canyamel (Capdepera)”dirigit per Àngel Aparicio Pasqualpresident del GEFB.

Àngel Aparició Pasqual és un reconegut historiador i president del Grup d'Estudis de Fortificacions de Balears (GEFB).

L'entitat fou guardonada amb el Premi Conservació del Patrimoni lliurat per ARCA el passat mes de febrer per la seva tasca d'estudi i conservació de les fortificacions de les Illes Balears.

Interior de la torre de Canyamel.
La torre de Canyamel data del segle XIII, es construí on abans hi havia una altra torre d’època islàmica. Inicialment, era coneguda com a Torre d’en Montsó, en relació al seu primer propietari, Pere de Montsó. El topònim actual s’erigeix a partir del segle XV, degut que en aquests terrenys es va conrear la canya de sucre.

La torre ha fet funcions de vigilància de la península d’Artà i ha servit perquè es poguessin refugiar al seu interior les persones que treballaven en aquesta contrada.

La torre fou restaurada a mitjans del segle XX per l’arquitecte Josep Ferragut, a instàncies de la família Morell, propietaris de la torre.